Kwaliteitsmanagement is tegenwoordig allesomvattend. Daar waar eerder de kwaliteitsmanager nog uitsluitend uit een handboek werkte, is de taak van deze manager aanzienlijk uitgebreid. Het gaat niet meer alleen om wet- en regelgeving in acht nemen, want de begeleiding in de uitvoering van bedrijfsprocessen neemt een steeds prominentere rol in. Deze nieuwe invulling komt als reactie op de veranderende maatschappij, waarin klantgerichtheid erg belangrijk is geworden. Het aanbieden van goede producten alleen, is niet meer van deze tijd. Er moet doorlopend worden gestreefd naar het hoogst haalbare op het gebied van producten én diensten. Het opzetten en uitvoeren van een verbeterprogramma dient om dit streven waar te kunnen maken. Het is een zekerheid dat geen enkel gezond bedrijf tegenwoordig zonder een management kan, op het gebied van het streven naar kwaliteit op alle fronten.

Analyseren van problemen en resultaatgerichtheid leer je in de praktijk

Wil je een opleiding volgen op dit gebied, dan ligt de focus op de praktijk. Het bezitten van de benodigde kennis is immers belangrijk, maar dit uitstekend kunnen implementeren in de praktijk, onderscheidt goed kwaliteitsmanagement van perfect management. Binnen dit type management is communicatie daarom cruciaal. Je dient goed te kunnen luisteren en dit onmiddellijk te kunnen vertalen naar lopende (of nieuwe) processen binnen de organisatie. Probleemanalyse en resultaatgericht zijn, zijn vaardigheden die je onder de knie dient te krijgen.

http://www.werkenbijsysqa.nl/vacatures/vacature-business-ict-qa-professional